Als uw zoon/dochter ziek is....

Als uw zoon/dochter meerdere aaneengesloten dagen ziek is, hoeft u hem/haar niet iedere ochtend ziek te melden. Wel het verzoek nogmaals een ziekmelding te doen als uw zoon/dochter na een weekend of vakantie nog steeds ziek is.

Is een leerling afwezig en we hebben geen bericht van afwezigheid ontvangen dan wordt dit voor 09.00 uur doorgegeven aan de administratie/directie. Vervolgens bellen we naar huis om te horen of we misschien iets in de communicatie hebben gemist.

Dagen/dagdelen die de leerling door ziekte of andere redenen afwezig is worden door de leerkracht in het administratieprogramma geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij de leerplicht.