Als uw zoon/dochter ziek is.....

Als uw zoon/dochter meerdere aaneengesloten dagen ziek is, hoeft u hem/haar niet iedere ochtend ziek te melden. Wel het verzoek nogmaals een ziekmelding te doen als uw zoon/dochter na een weekend of vakantie nog steeds ziek is.

Is een leerling afwezig en we hebben geen bericht van afwezigheid ontvangen dan wordt dit voor 09.00 uur doorgegeven aan de administratie/directie. Vervolgens bellen we naar huis om te horen of we misschien iets in de communicatie hebben gemist.
Dagen/dagdelen die de leerling door ziekte of andere redenen afwezig is worden door de leerkracht in het administratieprogramma geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij de leerplicht.
 

Bijzonder verlof:

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Deze ‘gewichtige redenen’ kunnen bijvoorbeeld zijn:

Wilt u bijzonder verlof aanvragen i.v.m. een verhuizing, trouwerij of overlijden?
Download dan het hier formulier "aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden". Daarbij zit ook een uitgebreide toelichting.

Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.

Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar. Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!
Wilt u vakantieverlof aanvragen voor uw kind?
Download het hier formulier "vakantieverlof" met toelichting en lever het tijdig in.