IKC Wereldwijs

Om 8.30 uur start de schooldag en werken wij aan de basisvakken zoals taal, spelling, rekenen en lezen. Daarnaast maken we ruimte voor speeltijd waarbij we rekening houden met de verschillende leeftijden. Zo creëren we een passend en betekenisvol dagprogramma dat past bij de ontwikkeling van het kind.

Wereldtijd

Wereldoriënterende vakken krijgen bij ons veel aandacht tijdens onderwijstijd genaamd ‘Wereldtijd’. Creatieve vakken gericht op handvaardigheid, gymnastiek, tekenen, muziek en drama staan op het programma.

Gedurende een aantal weken werken wij aan een thema. Binnen een thema werken wij aan de volgende onderdelen:

  • spel- en onderzoeksactiviteiten
  • lees- en schrijfactiviteiten
  • gespreksactiviteiten
  • constructieve en beeldende activiteiten

Vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en internationalisering worden afgestemd met vakken zoals muziek, handvaardigheid, tekenen en ICT. We creëren zo een rijk aanbod voor onze kinderen. Voor muziek, gymnastiek en techniek hebben wij vakleerkrachten in huis. Zij geven alleen muziek-techniek of gymles. Op een aparte webpagina kunt u lezen wat de kinderen leren bij de  muzieklessen van juf Anja  en wat meester Bert doet met  zijn technieklessen. 


Engels

Vanaf de kleuterleeftijd besteden wij veel onderwijstijd aan Engels. Dit wordt spelenderwijs opgebouwd tot volwaardige lessen in de bovenbouw.

Bewegingsonderwijs

Gezond eten en bewegen zijn belangrijke onderdelen om optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom krijgen alle leerlingen twee keer in de week bewegingsonderwijs. De kleuters hebben gymles in hun eigen speellokaal en groepen 3 t/m 8 krijgen les van een vakdocent gymnastiek in de gymzaal Graan voor Visch.

Sociale vaardigheden

Bij IKC Wereldwijs hebben de leerlingen en medewerkers veel respect voor elkaar en kijken naar elkaar om. Bij ons mag je jezelf zijn. Om dit te stimuleren gebruiken wij de aanpak ‘Positive Behavior Support’. Belangrijke onderdelen van deze aanpak zijn:

  • veilige, positieve leeromgeving;
  • structurele bekrachtiging van gewenst gedrag;
  • duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag;
  • actieve samenwerking met de ouders;
  • in gesprek gaan met kinderen.

Inloopochtend kleuterklas

In de kleuterklas willen wij ouders betrekken bij het reilen en zeilen in de klas. We organiseren voor de groepen 1 en 2 regelmatig inloopochtenden zodat u een kijkje in de klas van uw kind kan nemen, samen kan spelen en onze activiteiten kan zien. In de jaarkalender en Parro-app vindt u de data van de inloopochtenden.