IKC Wereldwijs

Een vliegende start

De Internationale taalklassen Haarlemmermeer zijn onderdeel van IKC Wereldwijs. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland verblijven, en nog niet de Nederlandse taal spreken, bieden we een veilige en gestructureerde leeromgeving gericht op de Nederlandse taal. Het team van professionele medewerkers helpen de leerlingen zo snel mogelijk op weg, om op hun eigen niveau te komen.

Er zijn zes Internationale taalklassen. Elke klas bestaat uit maximaal zeventien leerlingen en beschikt over een fulltime leerkracht en onderwijsassistent. We bieden onderwijs op maat en werken daarom met niveaugroepen. Onze bevlogen medewerkers hebben individuele aandacht voor de leerlingen. Alle leerlingen hebben een eigen leerlijn, zodat het onderwijs goed aansluit bij de behoefte van het kind.


Op je eigen niveau

Het is ons doel dat de leerlingen van de Internationale taalklas na ongeveer één jaar de mondelinge en schriftelijke Nederlandse taal beheersen, en daarna kunnen doorstromen naar een basisschoolschool bij hen in de buurt.

Omdat onze leerlingen verschillende achtergronden en niveaus hebben, kunnen leerlingen ook langer of korter dan een jaar in de taalklas blijven. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. Na ongeveer dertig weken in de taalklas bepalen we wanneer het kind kan uitstromen naar regulier onderwijs en naar welke klas.

Snel vertrouwd

Kinderen die starten in een Internationale taalklas, spreken nog geen Nederlands. Dat is best spannend. Ons team is bekend met de verschillende culturen en gewoontes. We zorgen ervoor dat uw kind zich snel thuis voelt op school. Pas dan is een kind in staat om zich te ontwikkelen.

De kinderen in de taalklassen hebben diverse achtergronden. Bij IKC Wereldwijs respecteren wij elkaar, mag je jezelf zijn met ieder zijn eigen verhaal. We bieden geborgenheid en een vertrouwde basis voor ieder kind. Zo zorgen wij ervoor dat de kinderen een fijne start krijgen bij ons op school.

Jouw verhaal

We werken met de methode ‘Wereld Vol Woorden’. Met concrete materialen, praktische oefeningen en woordkaarten op de woordmuur vergroten de kinderen hun woordenschat aan de hand van een thema. We richten ons ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en zoeken de verbondenheid op met klasgenootjes. Het is ons doel om de kinderen hun eigen verhaal te vertellen, dat je mag zijn wie je bent, en zo hun veerkracht te versterken.

Kleutertaalklas

Voor leerlingen tussen de 4 en 6 jaar, die naast het leren van de Nederlandse taal ook andere extra onderwijsbehoeftes hebben, is er de kleutertaalklas. Kinderen krijgen hier extra aandacht op het gebied van taal, schoolse vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Aanmelding voor kinderen vanuit de kinderopvang of peuterspeelzaal, verloopt via het Centraal Coördinatiepunt (CCP).

Lees meer over de kleutertaalklas in onze folder. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Aanmelden Internationale taalklassen

Kinderen die onvoldoende Nederlands spreken door een migratie kunnen worden aangemeld, waarna een intakegesprek volgt. Tijdens dit gesprek leren we u en uw kind beter kennen. We vertellen graag hoe alles werkt en geven een rondleiding door de school.

Aanmelden