IKC Wereldwijs

Goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school vinden wij erg belangrijk. We betrekken ouders actief bij activiteiten van het kindcentrum en de ontwikkelingen van uw kind.

U ontvangt van ons informatie door middel van:

  • Informatiebrief start schooljaar
  • Ouderinformatiemiddag begin van het schooljaar
  • Ouderapp Parro
  • Rapporten
  • Voortgangsgesprekken (afhankelijk van ondersteuningsbehoeften)
  • IKC-nieuwsbrief: de Wereldwijzer
  • Facebook

Parro-app

Wij gebruiken de ouderapp Parro. Leuke en leerzame activiteiten vanuit de klas deelt de leerkracht via Parro.

Blik in de groep

Regelmatig organiseren we voor alle groepen inloopochtenden zodat u een kijkje in de klas van uw kind kan nemen. In de jaarkalender en Parro-app vindt u de data van de inloopochtenden.

ParnasSys

Onze leerkrachten houden de leerlingen nauwlettend in de gaten en maken gebruik van het leerling-administratiesysteem ParnasSys.