IKC Wereldwijs

Als uw kind ziek is kunt u de ziekmelding doorgeven in de Parro-app. Een ziekmelding kunt u ook telefonisch doorgeven voor 8.00 uur via het telefoonnummer 023 – 5615029.