“IKC Wereldwijs, elke dag een ontdekkingsreis!”

Bij IKC Wereldwijs lopen opvang en onderwijs vloeiend in elkaar over. Op één adres vindt u basisonderwijs, Internationale taalklassen en kinderopvang in een multifunctioneel gebouwencomplex in de wijk Graan voor Visch. Het grote schoolgebouw is omringd door een groen schoolplein, een bruisende plek waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij respecteren elkaar, bij ons mag je jezelf zijn met ieder zijn/haar eigen verhaal. We bieden geborgenheid en een vertrouwde basis. Samen creëren we een rijke leeromgeving waar kinderen met én van elkaar kunnen leren.

IKC Wereldwijs heeft zich ontwikkeld tot een kindcentrum met een totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Het aanbod bestaat uit:

  • Kinderdagopvang (0-4 jaar)
  • Peuteropvang (2-4 jaar)
  • Basisonderwijs (4-13 jaar)
  • Internationale taalklassen (4-13 jaar)
  • Voor- en buitenschoolse opvang
  • (Naschoolse) activiteiten voor de wijk (bijvoorbeeld taalles voor ouders)

Eén team

Het team van IKC Wereldwijs biedt kwalitatief goed onderwijs én opvang, dat perfect bij elkaar aansluit. Gezamenlijke pedagogische uitgangspunten en doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen staan centraal. Het professionele team voelt zich samen verantwoordelijk, deskundigheid wordt gedeeld en er wordt veel samengewerkt. Samen streven we naar optimale ontwikkelkansen voor elk kind.

Internationale taalklassen

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar die nieuw zijn in Nederland, bieden wij Internationale taalklassen aan. Kinderen leren in een snel tempo Nederlands spreken, lezen en schrijven. Na ongeveer één jaar hebben de leerlingen de Nederlandse taal voldoende onder de knie om door te stromen naar een basisschool of middelbare school bij hen in de buurt. IKC Wereldwijs zorgt voor een optimale aansluiting in dit proces. Lees meer over de Internationale taalklassen Haarlemmermeer.

Gezonde school

Gezond eten en bewegen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom stimuleren wij een gezonde leefstijl. Hierbij hoort gezond eten en drinken. Alle leerlingen krijgen van school een dopper. Naast onze hoofdingang kunnen leerlingen de fles vullen bij het watertappunt. Ook stimuleren wij het eten van groente en fruit.