IKC Wereldwijs

Talenten en mogelijkheden

Bij IKC Wereldwijs kijken we naar de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. We richten ons op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling en stemmen hier het onderwijsaanbod op af. Lees meer over handelingsgericht werken (HGW) en hoe wij dit aanpakken, in de schoolgids.

Passend onderwijs

Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kijken we samen welke ondersteuning dit moet zijn. IKC Wereldwijs is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Haarlemmermeer. Lees meer over passend onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel.