IKC Wereldwijs

IKC-raad

IKC Wereldwijs heeft een IKC-raad. De raad denkt en praat mee over het beleid op het IKC. In de raad zitten leden van de oudercommissie en de medezeggenschapsraad.

De IKC-raad spreekt samen over de gang van zaken, ontwikkelingen en de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs. De raad kan voorstellen doen en advies geven aan de directie en denkt mee in allerhande onderwerpen, van veiligheid in en om het IKC, verbetering van het schoolplein en de directe omgeving, onderwijs- en opvangbeleid, financieel beleid en instemmingsrecht over de IKC-gids.

Wilt u zich aansluiten? U bent van harte welkom. Neem contact op met ikcraad@ikcwereldwijs.nl.


Oudervereniging

Onze oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten zoals vieringen rondom feestdagen en schoolreisjes. Ook houdt de oudervereniging zich bezig met het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders en het kindcentrum.

Als u vragen heeft over activiteiten van de oudervereniging, kunt u contact opnemen met een lid van de oudervereniging via het e-mailadres oudervereniging@meerprimair.nl.

Oudertijd

Een paar keer per jaar organiseren ouders een speciale bijeenkomst voor ouders. Verschillende onderwerpen worden besproken die voor ouders belangrijk zijn.