ITK Oranje
Kees van der Giesen, Patricia Tjeeuw-A-Jin

 
November
Nieuws uit de groep: 

Filip is nieuw in de groep gekomen. Hij komt uit Polen. Kleber en Mohamad zijn vertrokken. Juf Rebecca vervolgt haar stage in groep 7/8. 

News from the group:

Filip has joined the group new. He's from Poland. Kleber and Mohamad have left. Miss Rebecca continues her internship in group 7/8.


Brandveiligheid:

Op 7 november kregen wij informatie van de brandweer over brandveiligheid. Voorzichtig met vuur, dat was de boodschap. De kinderen hebben ook geleerd wat zij moeten doen bij verbranding. 
Fire safety:
On 7 November we received information from the fire brigade about fire safety. Careful with fire, that was the message. The children have also learned what to do in the event of incineration.


Sint Maarten:

Op 11 november was het Sint Maarten. We zijn met lampionnen door de school gelopen, want
11 november is de dag, dat ik mijn lichtje branden mag ...

St Maarten:

It was Sint Maarten on November 11. We walked through the school with lanterns, because 11 November is the day that I can burn my light ... 

Herfst


Het is herfst.

Juf Esmée is helaas vertrokken naar een andere school. Meester Richard is er bij gekomen. Hij is op woensdag onze assistent. 

Juf Rebecca heeft vrolijke plantjes met de kinderen gemaakt. Het zijn cactussen van klei met een vrolijke kleur. 

Deze week is het Kinderboekenweek. Op dinsdag 8 oktober zagen wij een vrolijke voorstelling.

Op 18 oktober komt de schoolfotograaf en gaan wij op de foto. 's Middags zijn er workshops. Daarna begint de vakantie. Fijne vakantie!

It's autumn.

Juf Esmée unfortunately left for another school. Meester Richard has been added. He is our assistant on Wednesday.

Juf Rebecca has made nice plants with the children. They are clay cacti with a cheerful color.

This week is Children's Book Week. On Tuesday 8 October we saw a happy show.

The school photographer will come on 18 October and we will be photographed. Workshops are held in the afternoon. Then the holiday begins. Have a nice holiday!

Heimanshof
Op dinsdag 24 september ging groep Oranje naar de Heimanshof. De naam van de les was: Ontdek de herfst.

De kinderen werden in 3 groepn verdeeld en gingen daarna op onderzoek. We hebben bomen, planten, dieren, vruchten, zaden en beestjes onderzocht. 

We hebben veel geleerd. Gelukkig was het droog. Toen we terug op school waren, begon het te regenen.

Met dank aan de chauffeurs: juf Rebecca, juf Esméé en meester Kees.

Schooljaar 2019-2020
Welkom op de website van groep Oranje.

Het schooljaar 2019-2020 is begonnen. 

Welke kinderen zitten er in groep Oranje?

Kleber, Tatar, Shahed, Mohamad, Samantha, Ellen, Teklit, Angel, Samuel, Victoria, Natnael, Hanin, Zara en Ahmad.

Meester Kees is de meester van de groep. Juf Patricia geeft soms ook les in de groep. Assistenten zijn juf Esmée en meester Mohamad. Juf Rebecca doet haar stage in de groep.

Wij zijn een Taalklas. Wij leren Nederlands en doen nog veel meer andere dingen. Kom maar eens in onze groep kijken.

Wanneer er nieuws is van onze groep dan zullen wij dat hier laten weten.