ITK Wit
Teun van Winsen, Patricia Tjeeuw-A-Jin

 
Twee nieuwe leerlingen / Two new students
Beste Ouders / Dear Parents,

We heten Roos-Anne en Can Emir van harte welkom in groep wit.
We welcome Roos-Anne and Can Emir in group White.

Ik hoop dat jullie je snel thuis zullen voelen.
I hope you feel at home soon.

Kalender en foto's / Calender and photos
Beste ouders / Dear Parents,

Zie de kalender voor belangrijke informatie over groep WIT en foto's voor een impressie.
See the calendar for important information about group White and photos for an impression.

WELKOM / WELCOME
Beste Kinderen en Ouders / Dear Pupils and Parents,

Ik heet jullie allemaal van harte welkom dit schooljaar in groep WIT. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad.
I warmly welcome you all this schoolyear in group WHITE. I hope you had a great holiday.

Maandag 26 augustus zien we elkaar en we gaan er een fijn, gezellig en leuk schooljaar van maken, waarin we ook veel zullen gaan leren.
Monday, 26 August, we will see each other and we will make it together a nice, pleasant and a funny schoolyear, in which we will learn a lot too.

Ik vertrouw op een goede samenwerking met u, ouders, en als u vragen heeft bel dan naar school en vraag naar mij.
I trust a good cooperation with you, parents, and if you have any questions call the school and ask for me.

Tot maandag Alessandra, Ethan, Fitsom, Hansika, Irwyn, Itisam, Jeshika, Maryam, Misho, Seim en Vasco.
See you all Monday.

Meester Teun               
Teacher Teun