Openingstijden en sluitingsdagen


1. voor de voorschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang


Openingstijden:
Voorschoolse opvang: 7.30 - 8.30 uur 
Kinderdagverblijf: 7.30 - 18.00 uur
Peuteropvang: 8.15 - 12.15 uur
Buitenschoolse opvang: 14.30 - 18.00 uur

Sluitingsdagen:
Ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag, behalve op:

De peuterspeelzaal is gesloten tijdens de schoolvakanties.


2. voor de reguliere basisschool en Internationale Taalklassen
Basisschool:
Elke dag van 8.30 - 14.30 uur. We werken met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden elke dag hetzelfde zijn. De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen. Duidelijk voor u en uw kind en fijn voor hard werkende ouders!
 

Internationale taalklassen:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.45 - 14.45 uur;
woensdag: 8.45 - 12.30 uur

Om de binnenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van een inloop. Vanaf 08.15 uur zijn de deuren open om binnen te komen. Voor de Taalklassen is dat vanaf 8:30 uur. 

Vakanties en vrije dagen basisschool en Internationale Taalklassen

Vakanties:
Herfstvakantie                        16-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie                            25-12-2021 t/m 09-01-2022
Krokusvakantie                      19-02-2022 t/m 27-02-2022

Pasen                                        15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie                            23-04-2022 t/m 08-05-2022

Hemelvaart                             26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinksteren                               06-06-2022

Zomervakantie                       16-07-2022 t/m 28-08-2022


Studiedagen (kinderen zijn dan vrij):
01-10-2021
15-11-2021
09-02-2022
29-03-2022
14-04-2022
07-06-2022
15-07-2022

Extra vrij dagen alleen voor Internationale Taalklassen:
16-11-2021
08-06-2022 t/m 10-06-2022