Openingstijden en sluitingsdagen


1. voor de voorschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang


Openingstijden:
Voorschoolse opvang: 7.30 - 8.30 uur 
Kinderdagverblijf: 7.30 - 18.00 uur
Peuteropvang: 8.15 - 12.15 uur
Buitenschoolse opvang: 14.30 - 18.00 uur

Sluitingsdagen:
Ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag, behalve op:

De peuterspeelzaal is gesloten tijdens de schoolvakanties.


2. voor de reguliere basisschool en Internationale Taalklassen
Basisschool:
Elke dag van 8.30 - 14.30 uur. We werken met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden elke dag hetzelfde zijn. De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen. Duidelijk voor u en uw kind en fijn voor hard werkende ouders!
 

Internationale taalklassen:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 14.30 uur;
woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Om de binnenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van een inloop. Vanaf 08.20 uur zijn de deuren open om binnen te komen. 

Vakanties en vrije dagen basisschool en Internationale Taalklassen

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
Pasen   10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
Pinksteren 29 t/m 30 mei 2023
Juni vakantie 19 t/m  23 Juni 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 sept 2023
 
Studiedagen
29 september 2022
21 november 2022
23 december 2022
14 t/m 15 februari 2023
28 maart 2023
6 april 2023
21 juli 2023