IKC-raad


De IKC-raad denkt en beslist mee over schoolzaken, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg, ongeveer 6 keer per jaar. Dit zijn openbare vergaderingen. Over sommige onderwerpen adviseert de IKC-raad de directie en er zijn ook zaken waarin de IKC-raad een stem heeft via het instemmingsrecht. 

Wie vormen de IKC-raad?

De IKC-raad is een samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad uit het reguliere onderwijs en de oudercommissie vanuit de kinderopvang SKH.

De raad bestaat officieel uit:

Zij behartigen tezamen de belangen van het IKC in het algemeen. Tijdens de vergaderingen is de directie aanwezig om de IKC-raad te informeren, vragen te beantwoorden en advies- of instemmingsverzoeken voor te leggen. 

Heeft u vragen?

Als ouder kunt u gerust met vragen bij de IKC-raad terecht. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over onderwijszaken, over de veiligheid of over de wijze waarop zaken gaan. Uw vragen nemen we mee in onze vergaderingen, en indien nodig bespreken we deze met de directie. Het is namelijk belangrijk voor ons om te weten wat er leeft bij u - als ouder of als medewerker. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van onze kinderen. Want die staan voor iedereen binnen IKC Wereldwijs voorop.

U kunt contact opnemen met de IKC-raad door een leerkracht of ouder van de IKC-raad aan te spreken, of door te e-mailen naar ikcraad@ikcwereldwijs.nl. Bij de hoofdingang van het IKC hangen foto's van de leden van de IKC-raad.

Vacatures:
De IKC-raad kan altijd versterking gebruiken namens de ouders zowel van SKH (ouders namens de kinderopvang, naschoolse opvang en uit kinderopvang) als ouders namens het onderwijs (regulier als Internationale Taalklassen)
Voor meer info klikt u op deze link