Ouderparticipatie en ouderverenigingDe betrokkenheid van ouders bij het IKC is van groot belang. Niet alleen voor de organisatie van het IKC zelf, maar vooral ook als stimulans voor de kinderen. Een goede communicatie tussen ouders en IKC is een voorwaarde. Het is belangrijk om elkaar te vinden wanneer er vragen zijn of kritiek is. Het is altijd mogelijk om met leerkrachten, pedagogische medewerkers of directie een afspraak te maken als u iets te bespreken heeft. Met vroegtijdige op- of aanmerkingen kunnen irritaties of problemen sneller worden opgelost.

Ouders én IKC vullen elkaar aan en versterken elkaar in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten. Eén van de manieren om ouders te betrekken is het inschakelen van ouderhulp. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons IKC. 

Op IKC Wereldwijs kennen we verschillende vormen van ouderhulp:

Oudervereniging


Oudervereniging Wereldwijs bestaat uit alle ouders/verzorgers van alle kinderen van IKC Wereldwijs van 0 tot 13 jaar.
Iedereen is lid van de vereniging. De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 6 ouders. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 leden.

In de oudervereniging zitten een aantal geweldige, gezellige en creatieve ouders! Samen met de activiteitencoordinator zorgen zij voor een leuk Sinterklaasfeest, een lekker kerstdiner, een heerlijke paaslunch, sportdagen, de jaarlijkse schoolreis en voor groep 7&8 het tweejaarlijkse schoolkamp. Daarnaast versieren ze het IKC bij allerlei feesten en jaargetijden. Ze doen dit met veel plezier. 
De oudervereniging incasseert ook de ouderbijdrage en beheert de kas van de ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald. De ouderbijdrage is noodzakelijk om de uitgaven die het IKC doet en waarvoor wij geen subsidie krijgen van het Ministerie van Onderwijs, te bekostigen. Het kan zijn dat een gezin niet voldoende financiële middelen heeft om de ouderbijdrage te betalen. In dat geval zijn er veel mogelijkheden om financiële hulp te krijgen, klik hiervoor op deze link

Mocht u het leuk vinden en bent u een geboren partyplanner? Of hebt u gewoon zin in leuke contacten met andere ouders? Wacht dan niet langer en laat u horen, want de oudervereniging is altijd op zoek naar verse, frisse ideeën! U kunt contact opnemen met de oudervereniging door een ouder aan te spreken, of door te mailen naar ouderverenigingwereldwijs@gmail.com. Bij de hoofdingang van het IKC hangen foto's van de leden van de oudervereniging.