Bibliotheek op schoolBij ons op school vinden we lezen en leesplezier heel erg belangrijk. Dit willen we graag stimuleren. Daarom werken we samen met de bibiotheek om dit doel te bereiken. Op de 'Bibiotheek op school' kunnen de leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie. 
Op deze website is er elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden en mediawijsheid. Wilt u meer weten? Klik dan op deze link.