Klachtenregeling


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt. Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:

Als u er met de leerkracht en de directie niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersonen zijn als medewerker verbonden aan de school:
Marja Jansen en Leonoor Duineveld (intern begeleider taalklassen. Ze zijn bereikbaar via 023-5615029.
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht: Vivian Donker, v.donker@onderwijsadvies.nl of telefonisch 0182-556494.
Op deze pagina stelt zij zich aan u voor.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de directie.

De kinderopvang is volgens de Wet Kinderopvang verplicht een klachtenreglement te hebben en een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen of zich daarbij aan te sluiten. De SKH heeft zich aangesloten bij de landelijke Klachten Kinderopvang (SKK).