Gezonde school


Wat is een Gezonde School?
Bij een Gezonde School zit gezondheid in het DNA.
Op IKC Wereldwijs werken wij binnen een gezondheidsthema aan vier pijlers:
  1. Gezondheidseducatie. In de lessen is er aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door middel van de lessen VeiligWijs
  2. Fysieke en sociale omgeving. Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Bijvoorbeeld het stimuleren van het drinken van water met behulp van ons watertappunt.
  3. Signaleren. Bijvoorbeeld door de screening via ZIEN.
  4. Beleid. Alle afspraken over de gezondheid van leerlingen staan in het schoolbeleid.
De Gezonde School thema's waar we op IKC Wereldwijs aan werken zijn:                         Waarom een Gezonde School?
Gezonde relaties en seksualiteit Wanneer wij communiceren over gezonde relaties en seksualiteit hebben we op IKC Wereldwijs oog voor ieders eigen normen en waarden. Wij gaan onder andere tijdens deze lessen op een respect- en liefde volle manier met elkaar om, zodat iedereen zich veilig voelt. Op IKC Wereldwijs maken wij gebruik van de methode VeiligWijs om leerlingen vertrouwd te laten raken aan het thema gezonde relaties en seksualiteit. Hierdoor krijgen ze betrouwbare informatie, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder doordat ze leren hoe ze zelf gezonde keuzes kunnen maken en leren respectvol met elkaar omgaan.
Seksuele en relationele vorming gaat over meer dan alleen voortplanting. Het gaat bijvoorbeeld ook over; In deze brede betekenis hoort relationele en seksuele vorming thuis in alle groepen van het basisonderwijs. Waarbij er rekening gehouden wordt met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.