Opleidingsschool Samen Opleiden Hogeschool Leiden


IKC Wereldwijs is een van de 5 'Opleidingsscholen' van Meer Primair. Dit houdt in dat er een aantal OPLIS (Opleiden in de school) studenten van de Pabo (lerarenopleiding) van Hogeschool Leiden aanwezig zijn op school om in de praktijk het vak te leren. Zij zijn er twee dagen in de week en af en toe een gehele week. Een aantal leerkrachten van de school heeft specifieke kennis over het begeleiden van deze studenten. Samen met de student kijkt de leerkracht wat de leer-en ontwikkelvragen van de student zijn en hoe hij of zij daar op school aan kan werken. De OPLIS studenten worden breed opgeleid en betrokken bij al de taken van de leerkracht. Zij zijn bij vergaderingen, overleggen, commissies, oudergesprekken (wanneer ouders daar geen bezwaar tegen hebben) en doen onderzoek in de school. Zo worden zij goed voorbereid op dit mooie maar complexe beroep.

Ook hebben we regelmatig studenten van andere opleidingen (bijvoorbeeld van opleidingen met betrekking tot bewegingsonderwijs) en leerlingen van de middelbare school die een sociaal maatschappelijke 'snuffelstage' komen lopen.

IKC Wereldwijs staat geregistreerd als 'Erkend leerbedrijf'.