Eén adres voor onderwijs en opvang

IKC Wereldwijs is een kind centrum waar onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overgaan. Kinderen kunnen de hele dag terecht om er te leren, te spelen en te groeien. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar die nieuw zijn in Nederland is er binnen het kind centrum een specialistische afdeling. In de zogenaamde internationale taalklassen leren kinderen in snel tempo Nederlands spreken, lezen en schrijven, zodat ze zo snel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen in hun eigen woonomgeving. IKC Wereldwijs zorgt voor een optimale aansluiting.
Ouders kunnen op één adres vinden wat ze nodig hebben: kwalitatief goed basisonderwijs en kinderopvang die op elkaar aansluiten.
Deskundigheid wordt gedeeld en uitgewisseld en er wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld voor de ontwikkeling van alle kinderen.
 

Eén team

De organisatie van IKC Wereldwijs is vormgegeven vanuit de visie en de geformuleerde uitgangspunten. Dat betekent dat de medewerkers van IKC Wereldwijs één team vormen en gezamenlijk overleggen, met elkaar communiceren en ook gezamenlijk worden geschoold. Het team bestaat uit professionele, veelzijdige en creatieve medewerkers die het samenwerken hoog in het vaandel hebben staan. Er is veel aandacht voor teamtraining en -ontwikkeling. En er is een open cultuur met een luisterende houding. De kernwaarden van het IKC-team zijn:
Wij leren in verbinding
* Veiligheid
* Respect
* Verantwoordelijkheid


Ontwikkelen en leren voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0 tot 13 is het uitgangspunt. 
* We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
* Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten in een groep.
* Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan.
* Een integraal (ontwikkelings-)curriculum.
* Eenduidig pedagogisch klimaat.

 

Een dag op het IKC

Elke dag een ontdekkingsreis!
Kinderen zijn van 7.30  tot 18.00 uur welkom op IKC Wereldwijs. Ze krijgen een gevarieerd, uitdagend dagprogramma in een vast ritme. Er is volop tijd om te leren, ontspannen en spelen.
 

De allerkleinsten

Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen terecht op de voorschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Bij kinderen van 6 weken tot 4 jaar bespreken we met de ouders hoe lang en vaak de kinderen op het kinderdagverblijf komen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, beginnen om 8.45 uur. Tot 11.45 volgen zij een eigen programma.

Basisschoolleeftijd

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn de hele dag in het IKC. We werken met verschillende ‘tijden’:

Schooltijd begint om 8.30 uur en staat in het teken van de ‘gewone’ basisschoolvakken als taal, spelling, rekenen en lezen. Schooltijd wordt afgewisseld met speeltijd. Alle kinderen op IKC Wereldwijs lunchen gezellig samen. . Om 13.00 uur volgt wereldtijd. Bij wereldtijd worden vakken als aardrijkskunde en geschiedenis gecombineerd met creatieve vakken. Denk aan handvaardigheid, muziek, tekenen of drama.

IKC Wereldwijs heeft ook een afdeling met internationale taalklassen. Deze zijn bedoeld voor kinderen die: In de taalklassen leren kinderen in snel tempo Nederlands spreken, lezen en schrijven, zodat ze zo snel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen, dichtbij hun eigen huis.
 

Buitenschoolse opvang

Na 14.30 uur is er op IKC Wereldwijs elke dag buitenschoolse opvang. Daar is professionele begeleiding en doen kinderen leuke en leerzame activiteiten. De voor- en buitenschoolse opvang werken veel samen met het kinderdagverblijf.

 

Kom kennismaken!

De keuze voor opvang of een nieuwe school is ontzettend lastig. Er zijn nogal wat keuzes! Op deze website heeft u vast al veel informatie kunnen vinden, maar het echte Wereldwijs gevoel.... dat is moeilijk over te brengen. Daarom vinden we het fijn om kennis te maken! U bent van harte welkom om de sfeer te proeven!
Naast reguliere opvamg en scholing bieden wij ook opvang en scholing voor kinderen van 4 tot 13 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan één jaar in Nederland wonen middels de Internationale Taalklassen. Zie hiervoor de aparte webpagina.

Wilt u langskomen?
Heeft u belangstelling voor voorschoolse of naschoolse opvang, kinderdagverblijf of kinderopvang,neem dan contact op met Edith Koren (e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl).
Is uw kind 4 jaar of ouder neem dan contact op met Tsjirste Abegg, teamleider regulier (t.abegg@ikcwereldwijs.nl)
Voor de Internationale Taalklassen neemt u contact op met Leonoor Duineveld, interne begeleider Internationale Taalklassen van IKC Wereldwijs (l.duineveld@ikcwereldwijs.nl).
Kom langs en leer ons kennen. We kijken er naar uit!

Wij willen met IKC Wereldwijs zoveel mogelijk kinderen in de wijk Graan voor Visch kansen bieden om hun interesses te ontdekken en te ontplooien in een inspirerende leeromgeving door onze samenwerking als kinderopvang en onderwijs. Ieder kind is tot veel in staat en we willen ieder kind in de wijk leren wat de eigen competenties zijn en daarin zelfvertrouwen te hebben. 
Wij gaan voor:

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is van harte welkom in ons IKC. Wij zijn trots op ons IKC.

Het schoolgedeelte van IKC Wereldwijs maakt onderdeel uit van de stichting Meer Primair. Deze organisatie bevordert het katholiek en christelijk onderwijs en, daar waar wenselijk geacht, interconfessioneel onderwijs. Iedere school draagt de kernwaarden uit van het katholiek en christelijk onderwijs. Het beleid van Meerprimair is vastgelegd in een document. Deze kunt u HIER lezen en downloaden.

Bibliotheek op school:
Bij ons op school vinden we lezen en leesplezier heel erg belangrijk. Dit willen we graag stimuleren. Daarom werken we samen met de bibiotheek om dit doel te bereiken. Op de 'Bibiotheek op school' kunnen de leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie. 
Op deze website is er elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden en mediawijsheid. Wilt u meer weten? Klik dan op deze link.

Verhuizing
Wanneer u uw kind(eren), vanwege een verhuizing of een andere reden, graag de overstap naar ons IKC wilt laten maken, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Wij bereiden ons ook in deze graag goed voor. Vandaar dat wij bij een overstap voorafgaande aan het kennismakingsgesprek altijd contact met de huidige school opnemen. Zij geven ons informatie over de ontwikkeling, het gedrag en de resultaten van uw kind. Vervolgens wordt gekeken of wij de eventuele zorg kunnen bieden. Het is dan ook van belang dat u voorafgaand aan het eerste kennismakingsgesprek de huidige school op de hoogte stelt.