Pedagogische visie


Kinderen worden geboren met potenties en mogelijkheden. Ze zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van kinderen, maar willen niet alles voor hen regelen en invullen. In onze visie ligt het accent op kinderen begeleiden en volgen op hun eigen weg. We willen adequaat reageren op wat het kind in een bepaalde fase nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze visie stimuleert kindgericht kijken en werken.

Naast het bieden van opvang en een speelplek, vinden we onze opvoedende taak heel belangrijk. De aan ons toevertrouwde kinderen willen we het volgende bieden:
  1. Emotionele veiligheid. Hiermee bedoelen we: het creëren van een veilige basis, een “thuis” waar kinderen zich kunnen ontspannen en zich veilig voelen.
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiermee bedoelen we persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.  Competenties waarmee kinderen allerlei typen problemen kunnen oplossen en zich goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties: sociale kennis en vaardigheden, als het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten hanteren en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.
  4. Eigen maken van waarden en normen, cultuur. Waarden zijn opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Ze zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren per samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften over hoe volwassenen en kinderen zich behoren te gedragen
Meer informatie over het pedagogisch beleid van SKH vindt u hier.