Eén adres voor onderwijs en opvang

IKC Wereldwijs is een kind centrum waar onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overgaan. Kinderen kunnen de hele dag terecht om er te leren, te spelen en te groeien. Voor kinderen van 6 tot 13 jaar die nieuw zijn in Nederland is er binnen het kind centrum een specialistische afdeling. In de zogenaamde internationale taalklassen leren kinderen in snel tempo Nederlands spreken, lezen en schrijven, zodat ze zo snel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen in hun eigen woonomgeving. IKC Wereldwijs zorgt voor een optimale aansluiting.
Ouders kunnen op één adres vinden wat ze nodig hebben: kwalitatief goed basisonderwijs en kinderopvang die op elkaar aansluiten.
Deskundigheid wordt gedeeld en uitgewisseld en er wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld voor de ontwikkeling van alle kinderen.
 

Eén team

De organisatie van IKC Wereldwijs is vormgegeven vanuit de visie en de geformuleerde uitgangspunten. Dat betekent dat de medewerkers van IKC Wereldwijs één team vormen en gezamenlijk overleggen, met elkaar communiceren en ook gezamenlijk worden geschoold. Het team bestaat uit professionele, veelzijdige en creatieve medewerkers die het samenwerken hoog in het vaandel hebben staan. Er is veel aandacht voor teamtraining en -ontwikkeling. En er is een open cultuur met een luisterende houding. De kernwaarden van het IKC-team zijn:
Wij leren in verbinding
* Veiligheid
* Respect
* Verantwoordelijkheid


Ontwikkelen en leren voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0 tot 13 is het uitgangspunt. 
* We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
* Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten in een groep.
* Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan.
* Een integraal (ontwikkelings-)curriculum.
* Eenduidig pedagogisch klimaat.