de Bibliotheek op School
Meer lezen, beter in taal! Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daarom werkt IKC Wereldwijs samen met de Bibliotheek Haarlemmermeer aan de Bibliotheek op school (dBOS). Met dBOS slaan IKC Wereldwijs en de Bibliotheek de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. Wat biedt de Bibliotheek op school? · Expertise: een vaste leesconsulent Marijt van Kesteren vanuit de Bibliotheek, trainingen en studiemiddagen voor de leescoördinatoren van de school, bijscholing van het team op het gebied van leesbevordering, leesplezier en jeugdliteratuur · Collectie: actuele en gevarieerde boeken voor alle leerlingen van IKC Wereldwijs om dagelijks vrij te lezen in de klas · Leesplezier: inspirerende activiteiten binnen de groep, waarbij altijd een uitdagend boek, een bijzonder verhaal of een prikkelend gedicht centraal staat.   Ouders doen ertoe! Wist u dat u dat vaders en moeders de meeste invloed hebben op het leesgedrag van hun kind? Voor meer inspiratie kijk op www.debibliotheekopschool.nl Informatie over de Bibliotheek Haarlemmermeer vindt u via www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl