OuderparticipatieDe betrokkenheid van ouders bij het IKC is van groot belang. Niet alleen voor de organisatie van het IKC zelf, maar vooral ook als stimulans voor de kinderen. Een goede communicatie tussen ouders en IKC is een voorwaarde. Het is belangrijk om elkaar te vinden wanneer er vragen zijn of kritiek is. Het is altijd mogelijk om met leerkrachten, pedagogische medewerkers of directie een afspraak te maken als u iets te bespreken heeft. Met vroegtijdige op- of aanmerkingen kunnen irritaties of problemen sneller worden opgelost.

Ouders én IKC vullen elkaar aan en versterken elkaar in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten. Eén van de manieren om ouders te betrekken is het inschakelen van ouderhulp. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons IKC. 

Op IKC Wereldwijs kennen we verschillende vormen van ouderhulp: