Onze visie


Het Integraal Kind Centrum Wereldwijs wil DE plek zijn in Graan voor Visch waar kinderen van 0-13 jaar en hun ouders met plezier naar toe gaan, elkaar tegenkomen en gezien (willen) worden. Het is een bruisende plek waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn. Zij krijgen kansen en kunnen zich optimaal ontplooien door kwalitatief goede opvang, goed onderwijs en een inspirerende invulling van de vrije tijd. Kinderen kunnen zijn wie zij zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen en de kinderen hierbij zo optimaal mogelijk begeleid worden. Onze hoofddoelstelling is dan ook: Optimale ontwikkelkansen voor elk kind tussen 0 en 13 jaar.
Wij bieden deze kansen door aan te sluiten op de naaste zone van ontwikkeling die past bij het kind. Allereerst door de kinderen in de voorschoolse leeftijd goed te begeleiden tijdens spel, verkenning van materialen, motorische ontwikkeling en taal-/spraakontwikkeling. Gaan de kinderen eenmaal naar school, dan dagen wij uit tot rekenen, lezen, spreken en schrijven in de Nederlandse taal. Daarnaast verbinden wij kennis en vaardigheden tot inzicht, als het gaat om de wereld oriënterende vakken. De voortgang van de kinderen evalueren wij systematisch en loopt van de start op het IKC tot aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Veel sport en bewegen, Engels vanaf de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf en ieder kind een eigen tablet in de basisschool, zijn de speerpunten die ons arrangement compleet maken.

Een grote ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Immers in de samenwerking tussen ouders en begeleiders ligt de sleutel tot vertrouwen.

Bij IKC Wereldwijs is de sociale ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Kinderen ontwikkelen vriendschappen, leren samenwerken en samen spelen. Het overdragen van normen en waarden zit verweven in al onze bezigheden. Dit doen we op een rustige en consequente manier, waarbij er ruimte en respect is voor de emoties en eigenheid van elk kind.