Schooltijden


Basisschool: 8.30 - 14.30 uur. We werken met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden elke dag hetzelfde zijn. De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen. Duidelijk voor u en uw kind en fijn voor hard werkende ouders!
 

Internationale taalklassen: ma, di, do, vr: 8.45 - 14.45 uur; woe: 8.45 - 12.30 uur

Om de binnenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van een inloop. Vanaf 08.20 uur zijn de deuren open om binnen te komen. 

Vakanties en vrije dagen


Goede Vrijdag: 19-4-2019
Meivakantie: 22-4-2019 t/m 5-5-2019
Hemelvaart: 30-5-2019 t/m 31-5-2019
Pinksteren: 10-6-2019
Zomervakantie: 15-7-2019 t/m 25-8-2019
Reservering Calamiteitendag*   12-7-2019
*Als er gedurende het schooljaar sprake is van een calamiteit dan zal deze vrije dag ter compensatie omgezet worden in een lesdag. Als dit niet het geval is geweest, zijn de kinderen deze dag vrij.
 
Extra vrije dagen
Vrijdag 15 maart 2019 leerlingen taalklassen vrij
Woensdag 10 april 2019 leerlingen taalklassen vrij
Dinsdag 4 juni 2019 leerlingen taalklassen vrij
Woensdag 5 juni 2019 alle IKC-leerlingen vrij
Woensdag 6 juni 2019 leerlingen taalklassen vrij
Dinsdag 11 juni 2019 alle IKC-leerlingen vrij