Kinderdagverblijf (KDV)

Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 groepen. 1 Baby-sensi groep voor kinderen van 0 tot 18 maanden. En een Verti-sensi groep voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar. 
Een kind is vanaf 6 weken welkom op ons kinderdagverblijf. Het wordt geplaatst in een vaste stamgroep. 
De baby’s bepalen zelf hun slaap- en voedingsritme. Langzamerhand gaan zij wennen aan het groepsritme en groeien zo toe naar het functioneren op of naar een verticale groep. Elk kind krijgt de ruimte om zich in zijn/haar tempo te ontwikkelen en wordt vooral op de babygroep hierin gestimuleerd door sensorisch materiaal en zintuiglijke activiteiten.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de wensen van de ouders stromen de kinderen tussen de anderhalf en twee jaar door naar de Verti-sensi groep.
Er wordt gewerkt met de Piramide methode, zowel op de baby- als op de verticale groep. Piramide is de leidraad voor de activiteiten en het programma. Elk kind geeft zijn eigen tempo aan om mee te kunnen/willen doen in de activiteiten. Het mag en kan zichzelf zijn, wordt gestimuleerd maar niet geforceerd, en mag in eigen tempo ontwikkelen en soms ook ervoor kiezen een keer ergens niet aan mee te doen.
De meeste pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een certificaat babygebaren. Zij gebruiken babygebaren gedurende de dag bij alle Piramide thema activiteiten, dagelijks handelen en interacties met alle kinderen. 
 

Peuterspeelzaal (PSZ)

De peuterspeelzaal bestaat uit 1 groep waarin maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig zijn. 
De peuterspeelzaal is een plek waar kinderen komen om elkaar te ontmoeten. Er is volop gelegenheid om te spelen, creatief bezig te zijn, te puzzelen, liedjes te zingen en boekjes te lezen. Zowel binnen als buiten kunnen de peuters zich heerlijk uitleven met fietsen, dansen, kleien, spelen met zand en water, enzovoort. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met leeftijdsgenootjes. Er zijn dagelijkse rituelen, zoals samen eten en drinken, die structuur geven en het groepsgevoel versterken. Verder leest de groepsleiding de kinderen graag voor uit een boek of zingt gezellig met de kinderen liedjes. Het dagelijkse ritueel van het eten van het fruit is een rustpunt voor de kinderen. Wij letten goed op de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind en sluiten aan bij wat een kind nodig heeft. Zo nodig is er extra begeleiding bij de taalontwikkeling mogelijk, bijvoorbeeld voor kinderen die thuis in een andere taal dan het Nederlands worden opgevoed. Er wordt net als op het kinderdagverblijf gewerkt met de Piramide methode; een methode met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden maar met de nadruk op de taalontwikkeling.